เมื่อเริ่มเป็นหนุ่มสาวควรดูแลตัวเองอย่างไรดี

จากเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยช่วงวัยรุ่นนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ 15-18 ปี โดยในช่วงอายุนี้นั้นจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆด้วย เช่นการเปลี่ยนหรือย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น และต้องบอกเลยว่าสำหรับช่วงวัยนี้นั้นเป็นวัยที่ต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างมาก

จากครอบครัวและผู้ปกครอง เพราะเป็นวัยที่เริ่มมีการต่อต้านทางด้านความคิดและการอยากรู้อยากลองสิ่งใหมาๆด้วยนั่นเอง ดังนั้นแล้วนอกจากครอบครัวและผู้ปกครองที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากแล้ว ตัวของวัยรุ่นเองนั้นก็จะต้องมีการดูแลและต้องเข้าใจในตัวเองในช่วงวัยนี้ด้วยเช่นกัน

วัยรุ่นหลายคนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยนี้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าจัวเองนั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวับรุ่นแล้ว ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีการได้เตรียมตัวหรือการดูแลตัวเองที่ดี และการที่ไม่ได้มีการดูแลตัวเองที่ดีในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบในอนาคตได้ ยกตัวเองเช่น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องของการบริโภคอาหารถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าช่วงวัยนี้นั้นเป็นช่วงที่กำลังมีการเจริญเติบโต

ถ้าหากไม่มีการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตช้าหรือร่างกายไม่มีการเจริญเติบโตได้มากพอนั่นเอง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบในอนาคตได้ เช่นการไม่ดื่มนมก็อาจจะทำให้ร่างกายหยุดการเติบโตและไม่สูงก็จะทำให้กลายเป็นคนเตี้ยหรือความสูงต่ำกว่าเกณฑ์เป็นต้น ถึงแม้เรื่องความสูงจะเป็นเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ของคนในครอบครัวแต่การรับทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ถึงแม้จะมีกรรมพันธ์ที่ไม่สูงแต่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโตหากได้รับสารอาหารที่ดีและเพียงพอต่อร่างกายก็จะสามารถทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและสูงขึ้นได้เป็นต้น

ยิ่งในผู้หญิงนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอาจจะต้องมีการดูและตัวเองที่ดีเป็นพิเศษมากกว่าผู้ชาย เพราะในผู้หญิงถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ที่ค่อนข้างมากกว่า ทั้งในเรื่องของการมีประจำเดือนหรือการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเช่นมีหน้าอกขึ้นเป็นต้นนั่นเอง ทำให้การใส่ใจดูแลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

นอกจากการดูลตัวเองให้ดีแล้วนั้นอีกสิ่วที่สำคัญก็คือการระมัดระวังตัวเอง เพราะในช่วงที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเป็นช่วงที่อันตรายทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ และคนในวัยนี้นั้นมักจะจดจำช่วงชีวิตในช่วงนี้หรือมีความทรงจำในช่วงนี้ที่ชัดเจนขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นนั่นเอง ดังนั้นการดูแลร่างกายเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือการดูแลจิตใจของวัยรุ่นนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงหวยมาเลย์