Tag เหตุผลหลักๆที่ทำให้เราเป็นไขมันในเลือดสูง

เหตุผลหลักๆที่ทำให้เราเป็นไขมันในเลือดสูง

สาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งตับ จากการสำรวจของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษามะเร็งในมหาวิทยาลัยรํบโคโลราโดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจับเอาไว้ในปี 2510 ว่า สาเหตุสำคัญคือ เกิดจากเซลส์ของตับ

โดยทางทีมวิจัยได้ลงความเห็นกันว่าสาเหตุสัมพันธ์การเกิดมะเร็งจะต้องเกิดตับอักเสบก่อน และจากตับอักเสบถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีสาเหตุนั้นจะรุกลามกลายพันธ์โดยมีเชื้อโรคชนิดที่เข้ามาแทรกแซงและค่อยจ้องทำลายตับของคุณนั้น จนกลายมาเป็นโรคตับแข็งเกิดขึ้นมาโดยคุณไม่รู้ตัวเพราะคุณปล่อยว่างไม่คิดว่าจะเกิดโรคนี้ ไม่คิดว่าการที่เราป่วยท้องนั้นไม่เกิดกับตับอาจจะเกิดกับกระเพาะอาหาร

เมื่อเป็นโรคตับแข็งแล้วโรคที่ร้ายที่สุดก็ตามมานั้นคือการเป็นโรคมะเร็งตับ และ ไขมันในเลือดสูง จากการที่ทีมวิจัยของสหรัฐอเมริกาได้บินมาตรวจเชื้อมะเร็งตับถึงโรงพยาบาลศิริราชก็พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งประมาณ 1 ใน 4 จะเกิดการกลายพันธ์ของโรคตับแข็งกลายเป็นโรคมะเร็งตับ โดยสาเหตุที่ได้วินิจฉัยกันโดยทั่วไปนั้นการเกิดโรคมะเร็งตับที่กลายพันธ์จากตับแข็งมีสาเหคุจากหลายๆปัจจับด้วยกัน

แต่ที่ทีมแพทย์สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุหลักนั้นก็คือการที่คนไทยนั้นติดสุราเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้

นี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ไทยติดอันดับโรคมะเร็งตับที่มีคนเป็นโรคนี้มากที่สุดในโลก เมื่อเรากินเหล้าเข้าไปเหล้าจะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ทำลายท่อน้ำดี ซึ่งทางทีมแพทย์คิดว่ามันอาจจะสัมพันธ์กันกับพยาธิใบในตับ ที่มากจากการดื่นเหล้าเพราะคนไทยชอบดื่นเหล้าต้มและเมื่อต้นเหล้าอาจจะไม่สุกจึงทำให้เกิดพยาธิใบเข้ามาในร่างการและไปยังตับจึงทำให้เกิดเป้นโรคตับอักเสบและรุกลามไปยังมะเร็งตับก็เป็นได้