ติดต่อเรา

เมื่อเรื่องถึงหูตำรวจจะต้องมีการเจรจาพูดคุยระหว่างเจ้าของบ่อนไก่กับเจ้าหน้าที่ หากในพื้นที่นั้นๆ เจ้าหน้าที่เห็นแก่เงิน มักมาก จะทำการรับเงินใต้โต๊ะหากินแบบวิธีสกปรกกับพวกที่ทำผิดกฎหมาย มีเพื่อนหลายคนนำเงินก้อนที่พ่อแม่ให้มากินข้าวแต่ละเดือนไปแทงบอลจนหมดเพียงแค่คิดว่าตนจะแทงถูก สุดท้ายมันต้องมีวันที่แทงเสียบ้าง ไม่มีใครจะแทงถูกตลอดหรอก


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 495 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 11220
โทรศัพท์ 0-2215-1435 โทรสาร 0-232-54320
E-Mail : aminsahmbroker.com